سفارش تبلیغ
صبا
منوی اصلی
لینک دوستان

هو

گر بنا نیست ببخشید ؛ نبخشید اما

پیش زهرا ؛ گنه کار نخوانید فقط !

حقمان است ؛ ولی جان اباعبدالله

محضر فاطمه ما را نکشانید فقط !

روز محشر به جهنم ببریدم ؛ اما ...

دست ما را به محرم برسانید فقط !

 هو

گر بنا نیست ببخشید ؛ نبخشید اما

پیش زهرا ؛ گنه کار نخوانید فقط !

حقمان است ؛ ولی جان اباعبدالله

محضر فاطمه ما را نکشانید فقط !

روز محشر به جهنم ببریدم ؛ اما ...

دست ما را به محرم برسانید فقط !

                                                                                                                                                                                                                                          

مطالب قدیمی تر »