سفارش تبلیغ
صبا
منوی اصلی
لینک دوستان

در فضیلت نماز شب خواندن 75 دلیل در روایات آمده که کمترین آنها:باعث نابودی گناهان، سبب نور در قیامت، افتخار مؤمن در دنیا و آخرت است.

بدون عکس

حالا که سال تحویل ساعت 2 بامداد است و تا پاسی از شب بیدار می مانیم چه خوب است که آخرین نماز شب سال 1393 را قبل از تحویل سال بخوانیم -بین ساعت یک تا دو بامداد-

بی شک اختتام سال 1393 با اشک و آه در نماز شب انسان را از بدی ها پاک می کند و با دلی پاک وارد سال 1394 خواهید ش

  

حس دانه دانه شدن دارم

حال و روزم بد است خودت که می بینی

میان زمین و آسمان مانده ام

زمینیم یا آسمانیم ؟ چه می بینی ؟

خلاصه معلّقم حس خوبی نیست

بی نظم و ترتیب هرجانشسته

ای وای بر من  قلبم شکسته

من دانه ها را تا می شمردم

یک یک به آنها دل می سپردم

ای ترش و شیرین ای زندگانی

با ما چرا پس نامهربانی

تنها انار عمرم ترک خورد

ای نا جوانمرد ای فصل فانی

با یک تبسم تو می توانی

یاقوت ها را ازهم فشانی

تو رایت هستی یا حکم رانی؟ 

ماندم سر خط یک خط خالی

دل چاک کردم بهر تو اما

رخت بست و ازما رفت آن جوانی 

در سجده هنوز با تو سرسنگینیم
دلبسته ی این زندگی رنگینیم
دیوار وضوخانه پر از آیینه است
این است که در نماز هم خودبینیم