سفارش تبلیغ
صبا
منوی اصلی
لینک دوستان

عجب دارم از زایشگاه تفکرات پوچ وتروج دیدگاه های هویجی که بشر را به پرتگاه های رفیع می رساند ولجام گسیخته آنانی که همچون سگاه درنده دندان در لطافت طبع فطریات انسانی انداخته ومعادلات بی اساس الاکلنگی را دنبال می کنند .بوی تعفن می رسد مقتل عقلید انسانی .اصلا شیوه های ترشیده من تراشیده ای را باید دور انداخت ومعمای جدید هزاره سوم عصر یخبندان فکری بازگشت به دوران جهالت اما ازنوع مدرن را زیر میکروسکوب ها تجزیه کرد.الهی قلبی مهجور و نفسی معیوب و عقلی مغلوب
و هوایی غالب و طاعتی قلیل
و معصیتی کثیر و لسانی مقرٌّ بالذّنوب
کیف حیلتی یا ستّار العیوب و یا علّام الغیوب
و یا کاشف الکروب ، ‌إغفر ذنوبی کلّها
یا غفّار ، یا غفّار ، یا غفّار

« مطالب جدیدتر